GAATW Logo

Global Alliance Against Traffic in Women

Human Rights
at home, abroad and on the way...

GAATW Logo

Global Alliance Against Traffic in Women

Human Rights
at home, abroad and on the way...

GAATW Publications

Sex Workers Organising for Change - svenska

Organisationer för sexarbetares rättigheter hittar kreativa lösningar när våld, exploatering och andra övergrepp sker inom sexindustrin, enligt Sex Workers Organising for Change: Self-representation, community mobilisation and working conditions, en ny rapport från Global Alliance Against Traffic in Women. 

Rapporten är resultatet av research som undersöker sexarbetarorganisationer i sju länder: Canada, Mexico, Spanien, Sydafrika, Indien, Thailand och Nya Zeeland. Den lyfter fram fall där sexarbetare, eller sexarbetarledda organisationer, fått veta att kvinnor utsatts för våld, arbetat under oacceptabla förhållanden, eller har blivit exploaterade efter att ha lurats eller tvingats in i sexindustrin. I dessa fall löste sexarbetarna situationen genom att arbeta kollektivt, genom att tillhandahålla råd, genom att hjälpa personer vidare till andra organisationer, genom att förhandla med bordellägare, jaga ut hallickar från sitt område eller genom att samla ihop pengar för att hjälpa kvinnor återvända hem.

Förutom att hjälpa i individuella fall, dokumenterar rapporten också hur organisationer för sexarbetares rättigheter mobiliserar sexarbetare och deras allierade och gör det möjligt för dem att stå emot stigma, diskriminering, och förtryck och att kollektivt göra sina röster hörda, uppmärksamma problem, kräva sina rättigheter och att delta i offentliga och politiska sammanhang. Denna typ av kollektiva åtgärder stärker sexarbetares självförtroenden och hjälper dem att bättre skydda sig själva och sina kollegor mot våld och utnyttjande. 

Trots detta viktiga arbete ignoreras, och till och med svartmålas, organisationer för sexarbetares rättigheter av anti-traffickingcommunityn. Under de senaste decenniet har rollen som arbetarorganisationer och fackförbund spelar i kampen mot människohandel, gradvis börjat erkännas av anti-traffickingaktörer. Det är numera välkänt att facklig och arbetsrättslig organisering stärker arbetares makt och möjligheter att förändra sin situation. Ändå betraktas sexarbetarorganisationer med misstänksamhet av anti-traffickingaktivister och exkluderas därför i arbetet mot trafficking. I några av länderna i vår studie såg vi ett visst erkännande av sexarbetarorganisationers insats i arbetet mot trafficking, åtminstone hos vissa individer inom den lokala poliskåren eller anti-traffickingenheten. Emellertid dokumenterade vi också flera fall där sexarbetarorganisationer har försökt gå med i sitt nationella anti-traffickingnätverk eller anti-traffickingenhet och antingen nekades tillträde eller möttes med så mycket fientlighet att de tvingades dra sig ur. 

I sin helhet visar rapporten att sexarbetarorganisationer är människorättsorganisationer vars primära syfte är att försäkra att  mänskliga, ekonomiska, sociala, politiska och arbetsrättsliga rättigheter erkänns för människorna de arbetar med, och att dessa rättigheter respekteras av statliga och icke-statliga aktörer. Vi hoppas att den kommer att leda till ett nytt tillvägagångssätt i kampen mot trafficking i sexindustrin - ett tillvägagångssätt som inte baseras på kriminalisering och urskillningslösa “räddningstillslag”, utan på meningsfulla samarbeten med de människor som arbetar i branschen. 

Ladda ner: 

Hela rapporten

Inledning

Thailand

Nya Zeeland

India

Kanada

Sydafrika

Spanien - engelska       Spanien - spanska

Mexiko